ERASMUS+

ERASMUS+

Do 24 października 2019 r. trwa dodatkowa rekrutacja na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+.

Jeżeli:
> chcesz studiować za granicą
> średnia Twoich ocen z całego okresu studiów wynosi co najmniej 3,80
> znasz język angielski na poziomie co najmniej B2
> nie masz zaległości w zaliczeniach z poprzednich semestrów*

* Oferta nie dotyczy studentów pierwszego roku I stopnia

 

APLIKUJ!

 

Koordynatorzy programu:
> dr inż. Wiesława Ciesińska – pełnomocnik Prorektora ds. międzynarodowych programów edukacyjnych i współpracy z zagranicą;
> dr Jerzy Dobrosielski – Pełnomocnik Dyrektora Inst. Inżynierii Mechanicznej Wydziału BMiP;
> dr inż. Wojciech Kubissa – Pełnomocnik Dyrektora Inst. Budownictwa Wydziału BMiP;
> dr inż. Iwona Wilińska – Pełnomocnik Dyrektora Inst. Chemii Wydziału BMiP;
> dr Magdalena Kludacz-Alessandri – Pełnomocnik Dyrektora KNEiS.

Szczegóły