Dzień wiedzy z Orlenem

Dzień wiedzy z Orlenem

„Dzień Wiedzy z ORLENEM” – jest programem edukacyjnym w ramach, którego organizowany jest cykl spotkań, podczas których przybliżana jest złożoność i specyfika Koncernu, a eksperci PKN ORLEN i Spółek Grupy Kapitałowej ORLEN omawiają tematykę związaną z działalnością firmy. Celem projektu jest uzupełnienie wiedzy, przekazywanej podczas nauki o wiedzę praktyczną.

Zapraszamy na kolejne spotkania z cyklu "Dzień wiedzy z Orlenem", które odbędą się: 12 maja 2016 r.:

  • 19 maja 2016 r. dla studentów technologii chemicznej w Audytorium o godz. 11:00: „Asfalty i ich funkcje w nawierzchni. Procesy badawcze powiązane funkcjonalnie” - Orlen Asfalt,
  • 12 maja 2016 r. dla studentów mechaniki i budowy maszyn w sali 46 GM o godz. 10.00: „Monitorowanie stanu maszyn” – PKN ORLEN, „Diagnostyka wyłączników w przemyśle” – ORLEN Serwis