Bezpłatne szkolenia dla studentów Budownictwa i Inżynierii środowiska

Bezpłatne szkolenia dla studentów Budownictwa i Inżynierii środowiska

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Biuro Terenowe w Płocku zaprasza studentów kierunków Budownictwo i Inżynieria Środowiska na bezpłatne szkolenia, które odbywają się w Gmachu Mechaniki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, przy ul. Jachowicza 2 w sali nr 76 (III piętro).

Zapisy odbywają się za pomocą linków umieszczonych w poniższej tabeli. Więcej informacji udziela Biuro Karier.

MOIIB
Lp. Temat Data Nazwisko i tytuł osoby prowadzącej Zapisy na szkolenia
1. Utrzymanie obiektów budowlanych. Obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości w świetle Prawa budowlanego. Książka obiektu budowlanego. Kontrole okresowe – wymagania, zakres, częstotliwość kontroli z uwzględnieniem kontroli okresowej budynków w zakresie stanu technicznego instalacji sanitarnych oraz kotłów i systemów klimatyzacyjnych. 28.01.2020
(wtorek)
dr inż. Jerzy Dylewski ZAPISY na szkolenie 28.01
2. Magazynowanie materiałów niebezpiecznych – jak to projektować prawidłowo? 04.02.202
(wtorek)
Agnieszka Dembińska ZAPISY na szkolenie 04.02
3. Obowiązki i uprawnienia kierownika budowy, kierownika robót budowlanych w procesie budowlanym (budowy i utrzymania obiektów budowlanych, remonty, modernizacja, przebudowy, roboty na zabytkach, termomodernizacja i usuwania azbestu). Jak opracować plan BIOZ.            18.02.2020
(wtorek)
dr inż. Jerzy Dylewski ZAPISY na szkolenie 18.02
4. Postępowania administracyjne w Prawie budowlanym. Decyzje administracyjne. 25.02.2020
(wtorek)
Jakub Kornecki - Radca prawny ZAPISY na szkolenie 25.02
5. Diagnostyka w renowacji zawilgoconych i zasolonych obiektów. Renowacja zawilgoconych i zasolonych budynków - zasady wykonywania i detale. 09.03.2020
(wtorek)
mgr inż. Maciej Rokiel -
6. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty na roboty budowlane Koszty życia budynku – nowe rozporządzenie do PZP. 18.03.2020
(środa)
dr inż. Jerzy Dylewski -
7. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - zmiany w 2019 r. 16.04.2020
(czwartek)
Jakub Kornecki - Radca prawny -
8. Inspektor nadzoru inwestorskiego w procesie budowlanym. 27.04.2020
(poniedziałek)
dr inż. Jerzy Dylewski -

Informujemy, iż w ramach współpracy Izba umożliwia studentom dostęp do posiadanej biblioteki norm PKN, materiałów (w formie elektronicznej) z przeprowadzonych przez Izbę narad, warsztatów jak również możliwość dostępu do szkoleń e-learningowych.

Biuro Terenowe MOIIB Płock

Płock, ul. Jachowicza 2, pok. 67, III piętro
Tel. 693 933 034
poniedziałki i czwartki 9:00 - 18:00
wtorki i środy 8:00 - 16:00
piątki 8:00 - 14:00