Bezpłatne szkolenia dla studentów Budownictwa i Inżynierii środowiska

Bezpłatne szkolenia dla studentów Budownictwa i Inżynierii środowiska

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Biuro Terenowe w Płocku zaprasza studentów kierunków Budownictwo i Inżynieria Środowiska na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 20 lutego 2019 r. (Środa) w Gmachu Mechaniki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, przy ul. Jachowicza 2 w sali nr 76 (III piętro)

 • Termin: 20 luty 2019 r. (Środa), godz. 11:00 - 15:00
 • Temat: Inspektor nadzoru inwestorskiego w procesie budowlanym
 • Prowadzący: Dr inż. Jerzy Dylewski
 • Miejsce spotkania:  Gmach Mechaniki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, przy ul. Jachowicza 2 w sali nr 76 (III piętro)

Zapisy na szkolenie => LINK

Program:

 1. Wprowadzenie – przepisy prawne regulujące problematykę nadzoru inwestorskiego.
 2. Rodzaje obiektów i robót, przy których ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest obligatoryjne.
 3. Wymagania formalne warunkujące możliwość wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
 4. Powiązanie umowne pomiędzy inwestorem, a inspektorem nadzoru inwestorskiego.
 5. Rozpoczęcie i zakończenie wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
 6. Podstawowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego wynikające z ustawy Prawo budowlane:
  - kontrola zgodności realizacji robót z projektem, przepisami i wiedzą techniczną,
  - współpraca z nadzorem autorskim,
  - kontrola jakości robót (Polskie Normy, aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, instrukcje systemowe)
  - system dopuszczenia do obrotu i stosowania wyrobów, w tym wyrobów  budowlanych,
  - odbiory robót,
  - obmiary robót w zależności od rodzaju wynagrodzenia w umowie o roboty budowlane,
  - rozliczenia finansowe robót
 7. Inspektor nadzoru inwestorskiego, a umowa o roboty budowlane.
 8. Możliwości rozszerzenia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, koordynator, inżynier kontraktu, inwestor zastępczy.
 9. Prawa inspektora nadzoru inwestorskiego.
 10. Nadzór inwestorski nad obiektami wpisanymi do rejestru zabytków.
 11. Odpowiedzialność karna, cywilna i zawodowa inspektora nadzoru inwestorskiego.
 12. Etyka zawodowa
 13. Umowa o nadzór inwestorski – zasady ustalania wynagrodzenia

KOLEJNE SZKOLENIA:

 1. 13.03.2019 r. (Środa)
  Prawo wodne po zmianach.
  Mgr inż. Lucyna Osuch – Chacińska
  ZAPISY=> LINK
 2. 19.03.2019 r. (Wtorek)
  Milcząca zgoda organów jako uproszczona forma rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych w świetle przepisów ustawy Prawo budowlane oraz orzecznictwa sądów administracyjnych.
  Dr inż. Jerzy Dylewski
  ZAPISY=>LINK