Bezpłatne szkolenia dla studentów Budownictwa i Inżynierii środowiska

Bezpłatne szkolenia dla studentów Budownictwa i Inżynierii środowiska

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Biuro Terenowe w Płocku zaprasza studentów kierunków Budownictwo i Inżynieria Środowiska na bezpłatne szkolenia, które odbywają się w Gmachu Mechaniki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, przy ul. Jachowicza 2 w sali nr 76 (III piętro).

Zapisy odbywają się za pomocą STRONY Więcej informacji udziela Biuro Karier.

Informujemy, iż w ramach współpracy Izba umożliwia studentom dostęp do posiadanej biblioteki norm PKN, materiałów (w formie elektronicznej) z przeprowadzonych przez Izbę narad, warsztatów jak również możliwość dostępu do szkoleń e-learningowych.

Biuro Terenowe MOIIB Płock

Płock, ul. Jachowicza 2, pok. 67, III piętro
Tel. 693 933 034
e-mail: btplock@maz.piib.org.pl

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

poniedziałki i czwartki 9:00 - 18:00
wtorki i środy 8:00 - 16:00
piątki 8:00 - 14:00

Temat Data/godzina Miejsce spotkania Nazwisko i tytuł osoby prowadzącej
Decyzje środowiskowe i zgody wodno-prawne w świetle najnowszych zmian w prawie. Praktyka stosowania po zmianach w KPA i po wejściu w życie Nowego Prawa Wodnego

12.02.2019 r.

11:00 – 15:00

Płock ul. Jachowicza 2

s.76

Paweł Grabowski 
Inspektor nadzoru inwestorskiego w procesie budowlanym

20.02.2019r. 

11:00- 15:00 

Płock ul. Jachowicza 2

s.76

Dr inż. Jerzy Dylewski
Prawo wodne po zmianach

13.03.2019r.

10:00 – 16:00

Płock ul. Jachowicza 2

s.76

Mgr inż. Lucyna Osuch – Chacińska 
Milcząca zgoda organów jako uproszczona formaNrozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych w świetle przepisów ustawy Prawo budowlane oraz orzecznictwa sądów administracyjnych

19.03.2019r. 

11:00 15:00 

Płock ul. Jachowicza 2

s. 76

Dr inż. Jerzy Dylewski
Określenie wartości zamówienia, problemy z prawidłowym jej oszacowaniem, rozliczenie powstałych zmian na etapie realizacji inwestycji

03.04.2019r.

11:00 – 15:00

Płock ul. Jachowicza 2

s. 76

Mgr inż. Maciej Sikorski ORGBUD SERWIS
Kosztorysowanie w budownictwie – podstawy teoretyczne oraz dobre praktyki

10.04.2019r.

11:00 – 15:00

Płock ul. Jachowicza 2

s. 76

Mgr inż. Maciej Banach
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie a projektowanie, wykonawstwo i odbiór obiektów budowlanych – zmiany, komentarze, omówienia

16.04.2019r. 

11:00 15:00 

Płock ul. Jachowicza 2

s. 76

Dr inż. Jerzy Dylewski

Wykaz szkoleń na stronie MOIIB