Bezpłatne szkolenia dla studentów Budownictwa i Inżynierii środowiska

Bezpłatne szkolenia dla studentów Budownictwa i Inżynierii środowiska

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Biuro Terenowe w Płocku zaprasza studentów kierunków Budownictwo i Inżynieria Środowiska na bezpłatne szkolenia, które odbywają się w Gmachu Mechaniki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, przy ul. Jachowicza 2 w sali nr 76 (III piętro).

Zapisy odbywają się za pomocą STRONY. Więcej informacji udziela Biuro Karier.

Informujemy, iż w ramach współpracy Izba umożliwia studentom dostęp do posiadanej biblioteki norm PKN, materiałów (w formie elektronicznej) z przeprowadzonych przez Izbę narad, warsztatów jak również możliwość dostępu do szkoleń e-learningowych.

Biuro Terenowe MOIIB Płock

Płock, ul. Jachowicza 2, pok. 67, III piętro
Tel. 693 933 034
e-mail: btplock@maz.piib.org.pl

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

poniedziałki i czwartki 9:00 - 18:00
wtorki i środy 8:00 - 16:00
piątki 8:00 - 14:00

Temat Data/godzina Miejsce spotkania Nazwisko i tytuł osoby prowadzącej
System realizacji inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” - wady i zalety dla stron postępowania

02.10.2018 r.

11:00 – 15:00

Płock ul. Jachowicza 2

s.76

Mgr inż. Maciej Sikorski 
Ustawowe poświadczanie właściwości użytkowych materiałów i wyrobów budowlanych – certyfikaty, atesty, deklaracje, krajowe oceny techniczne. Co, gdzie i kiedy wymagać?

09.10.2018 r.

11:00 – 15:00

Płock ul. Jachowicza 2

s.76

Mgr inż. Dariusz Zgorzalski
Kierownik budowy, robót w procesie budowlanym (w oparciu o aktualnie obowiązujące Prawo budowlane)

23.10.2018 r.

11:00 – 15:00

Płock ul. Jachowicza 2

s.76

Dr inż. Jerzy Dylewski
Podstawy projektowania i budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych nn oraz SN

06.11.2018 r.

11:00 – 15:00

Płock ul. Jachowicza 2

s. 76

Mgr inż. Julian Wiatr
Procedury budowlane wynikające z aktualnych przepisów Prawa budowlanego oraz Kodeksu postępowania administracyjnego

20.11.2018 r.

11:00 – 15:00

Płock ul. Jachowicza 2

s. 76

Dr inż. Jerzy Dylewski
Przepisy z zakresu  ochrony przeciwpożarowej  oraz warunków technicznych, jakim powinny  odpowiadać budynki i ich usytuowanie

28.11.2018 r.

11:00 – 15:00

Płock ul. Jachowicza 2

s. 76

Mgr inż. Piotr Głowala

Wykaz szkoleń na stronie MOIIB