Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - warsztaty (7 marca) PRPW

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - warsztaty (7 marca) PRPW

Zapraszamy do zapisów na warsztaty z zakresu Autoprezentacji i wystąpień publicznych organizowanych przez Biuro Karier PW w ramach Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej.

Kto jest największym wrogiem mówcy? Oczywiście On sam ;-) Kluczem do przygotowania dobrego wystąpienia publicznego jest wiedza jak je  skonstruować, analiza odbiorców, znajomość mowy ciała, ale przede wszystkim stałe doskonalenie swoich umiejętności w praktyce.

Uwaga istotnym elementem tego warsztatu są ćwiczenia z kamerą. (np. nagrywanie i analiza wystąpień uczestników szkolenia)

  

Cele warsztatu:

 • Zdobycie wiedzy o tym jak przygotować się do wystąpień publicznych
 • Poznanie zasad przygotowania prezentacji
 • Nabycie wiedzy dotyczącej technik retorycznych
 • Rozwinięcie umiejętności argumentowania
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach

 

Zagadnienia:

 • Rodzaje wystąpień publicznych
 • Konstrukcja wystąpienia publicznego
 • Analiza odbiorców wystąpienia
 • Planowanie prezentacji
 • Techniki retoryczne
 • Radzenie sobie z trudnymi pytaniami
 • Techniki autoprezentacji
 • Ćwiczenie z kamerą i rzutnikiem

 

Szkolenie prowadzone będzie metodą warsztatową z wykorzystaniem aktywnych metod uczenia się: gier, pracy w małych grupach, ankiety diagnostycznej, mini-wykładów i dyskusji.

Uczestnicy otrzymają komplet materiałów szkoleniowych.

Warsztat jest częścią "Pakietu dla studentów", w związku z tym  należy:

 • wypełnić formularz - raz na cały okres trwania projektu (patrz Pakiet dla studentów), odesłać go nam na adres: biuro.karier@pw.plock.pl, następnie odwiedzić Biuro Karier w Płocku (pok. 229) w celu potwierdzenia swojej tożsamości (nie zapomnij o dowodzie osobistym i legitymacji studenckiej)
 • zgłoszenie na warsztat (imię, nazwisko, numer indeksu, numer telefonu kontaktowego) należy przesłać na adres biuro.karier@pw.plock.pl. W temacie wiadomości prosimy wpisać tytuł i termin warsztatu.

PROWADZĄCA

Edyta Wieczorek  specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z: negocjacji, asertywności, przywództwa i budowania zespołu. Jest trenerką technik szybkiego czytania i zapamiętywania. Doświadczenie w negocjacjach zdobyła pracując jako specjalista do spraw negocjacji i obrotu licencjami w Polskim Radio. Współpracowała z Fundacją Świętego Mikołaja. Organizatorka Warszawskiego Międzyuczelnianego  Turnieju Negocjacyjnego, oraz ogólnopolskich Konferencji dla Uczniów i Nauczycieli.