Rekrutacja

Technologia produkcji polimerów wielkotonażowych w Płocku

Co to?

Wykład na Politechnice

O czym to?

Na wykładzie omówione zostaną technologie otrzymywania polipropylenu i polietylenu.

Po co mi to?

Dowiesz się jakie wielkotonażowe polimery są produkowane na instalacjach w Płocku.

Miejsce

Politechnika Warszawska Filia w Płocku (Gmach Główny - ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock)

Czas trwania

60 minut

Termin zajęć

Do ustalenia z prowadzącym