Kolegium NEiS

KIERUNEK STUDIÓW: EKONOMIA

 

Komisja Rekrutacyjna dla studiów stacjonarnych I stopnia

  • tel. 24 367 21 13
  • Dyżury: 4.09. oraz 7‐11.09. godz. 11-13

 

Komisja Rekrutacyjna dla studiów niestacjonarnych I stopnia oraz studiów II stopnia

  • tel: 24 367 21 16 (w czasie dyżurów)
  • e-mail: rekrutacja.knes@pw.edu.pl

Sekretariat

  • tel.: 24 367 21 26 
  • e-mail: knes@pw.edu.pl