ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Inżynierskie, licencjackie i magisterskie (dzienne i zaoczne)

W naszej ofercie znajdują się:

1 sierpnia uruchamiamy nabór na studia rozpoczynające się od semestru zimowego, czyli już w październiku 2023 roku. Rejestracja odbywa się przez system irk.pw.edu.pl. Czas na zapisy i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej dla wszystkich stopni i form studiów upływa 11 września 2023 roku. Wyniki naboru na studia stacjonarne I stopnia zostaną ogłoszone 15 września, natomiast na pozostałe stopnie i formy studiów do 22 września. Szczegółowe informacje, w tym oferta, terminarz i zasady rekrutacji znajdują się w zakładce dotyczącej procedury przyjęć.

UWAGA!

11 września 2023 roku jest granicznym terminem dostarczenia do Komisji Rekrutacyjnej dokumentów przez kandydatów na studia zaoczne (niestacjonarne) I i II stopnia oraz kandydatów na studia stacjonarne II stopnia.

Kandydaci na studia stacjonarne I stopnia powinni dostarczyć dokumenty 18 - 19 września 2023 roku.

kierunki_rekrutacja_na stronę

UWAGA: Przy rekrutacji na studia I stopnia liczą się również wyniki egzaminów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika. Więcej>>

System rekrutacyjny - rekrutacja
Masz pytania_rekrutacja

Komisja Rekrutacyjna pok. 18 (parter) GG, ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock

  • tel. 24 367 21 13
  • e-mail: rekrutacja.plock@pw.edu.pl