Rekrutacja 2023

Rekrutacja 2023

Ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia

Obecnie w naszej ofercie znajdują się:

Jest to nabór na studia rozpoczynające się od semestru zimowego, czyli już w październiku 2023 roku. Rejestracja odbywa się przez system irk.pw.edu.pl

Czas na zapisy i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej upływa 12 lipca 2023 roku. Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 18 lipca 2023 roku

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Rekrutacja.

 • Rekrutacja na studia niestacjonarne I stopnia oraz stacjonarne i niestacjonarne II stopnia rozpoczyna się 1 sierpnia 2023 roku.

Terminarz rekrutacji – studia stacjonarne:

Data Szczegóły procesu rekrutacji
5 czerwca - 12 lipca
 • rejestracja (zapisy internetowe)
 • wnoszenie opłaty rekrutacyjnej dokonywanie korekt na Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym (IKR)
 • samodzielne wpisywanie na IKR wyników maturalnych
 • samodzielne wpisywanie na IKR wyników z dyplomów potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe

 elektroniczne przesyłanie na IKR skanów:

 • zaświadczeń, dyplomów laureatów i finalistów olimpiad/konkursów/turniejów,
 • tzw. starych matur,
 • certyfikatów językowych,
 • dyplomów (nie poszczególnych świadectw) potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe,
 • dyplomów IB i EB,
 • innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji (w przypadku braku dyplomu lub świadectwa konieczność dostarczenia zaświadczenia o zdaniu egzaminów wraz z ich wynikami)
18 lipca ogłoszenie wyników rekrutacji - informacja zostanie przesłana na Indywidualne Konto Rekrutacyjne (IKR) Kandydata do godz. 23:00
19 - 24 lipca przekazanie oryginałów dokumentów przez zakwalifikowanych kandydatów (szczegółowy harmonogram poniżej)
Przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych kandydatów w pokoju
 nr 18 (ul. Łukasiewicza 17; 09-400 Płock)
19 lipca Od 10:00 do 15:00
20 lipca Od 10:00 do 15:00
21 lipca Od 10:00 do 15:00
22 lipca Od 10:00 do 13:00
24 lipca Od 10:00 do 15:00

 

Dyżury Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów stacjonarnych I stopnia w pokoju nr 18 (ul. Łukasiewicza 17; 09-400 Płock)
4 lipca Od 11:00 do 13:00
6 lipca Od 14:00 do 17:00
11 lipca Od 11:00 do 13:00
13 lipca Od 14:00 do 17:00
18 lipca Od 11:00 do 15:00

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.