Dodatkowa rekrutacja

Dodatkowa rekrutacja

Do 11 września trwa dodatkowa rekrutacja na studia dzienne inżynierskie i licencjackie

Trwa także rekrutacja na studia licencjackieinżynierskie (zaoczne) i magisterskie (dzienne i zaoczne)

banery www

Masz problem z wyborem dalszej drogi edukacji? Znajdź jego rozwiązanie!

Oferta Politechnika Płock

Chcesz wiedzieć dlaczego Politechnika Warszawska w Płocku to trafny wybór?

Dlaczego Politechnika Płock

Masz problem z rejestracją? Chcesz dowiedzieć się więcej?

Politechnika kontakt

Wiesz już wszystko?

Zapisy Politechnika

UWAGA: Przy rekrutacji na studia liczą się w tym roku również wyniki egzaminów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika. Więcej>>

Informacje o wymaganych dokumentach, miejscach i terminach ich składania, dostępne są w zakładce Procedura przyjęć.

Terminarz dotyczący DODATKOWEJ rekrutacji na studia stacjonarne w PW Filii w Płocku w roku akademickim 2020/2021

Data Szczegóły procesu rekrutacji
28 sierpnia – 11 września rejestracja (zapisy internetowe), wnoszenie opłaty rekrutacyjnej, dokonywanie korekt na Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym (IKR) i samodzielne wpisywanie wyników maturalnych
elektroniczne przesyłanie kopii zaświadczeń, dyplomów laureatów i finalistów olimpiad/konkursów/turniejów, tzw. starych matur, certyfikatów językowych, dyplomów (nie poszczególnych świadectw) potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe i dyplomów IB, EB oraz innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji (w przypadku braku dyplomu lub świadectwa konieczność dostarczenia zaświadczenia o zdaniu egzaminów wraz z ich wynikami)
14 września ogłoszenie wyników dodatkowej rekrutacji
15 września załączanie na IKR skanu/zdjęcia świadectwa maturalnego od zakwalifikowanych kandydatów 
UWAGA: oryginały wszystkich wymaganych dokumentów należy okazać na wydziale zakwalifikowania w ogłoszonym później* terminie

* w terminie ogłoszonym na stronie dla kandydatów, po decyzji Rektora o dopuszczeniu osobistych wizyt kandydatów w dziekanatach Wydziałów