Wyniki konkursu IDUB against COVID-19

Projekt "Model pracy zdalnej dla placówek służby zdrowia zapewniający ciągłą opiekę zdrowotną w warunkach ograniczonej mobilności społecznej" dr hab. Magdaleny Kludacz-Alessandri, prof. uczelni został zakwalifikowany do finansowania w konkursie IDUB against COVID-19.

Ogółem do finansowania skierowano 18 wniosków z 12 jednostek PW (10 Wydziałów, Kolegium w Płocku i Cezamatu). Budżet konkursu zwiększono do 5 mln zł.

Podstawowym celem konkursu IDUB against COVID-19 jest sfinansowanie prac nad rozwiązaniami służącymi szeroko rozumianemu przeciwdziałaniu pandemii COVID-19 i jej skutkom. Zgłaszane do konkursu projekty mogły dotyczyć zarówno obszaru badań podstawowych, jak i prac badawczo-rozwojowych, czy mogło to również być projekty czysto aplikacyjne, nastawione na przygotowanie rozwiązań przeznaczonych do szybkiego wdrożenia w obszarach dotkniętych bezpośrednimi skutkami pandemii.

- Konkurs przyciągnął uwagę wielu świetnych naukowców – mówi profesor Małgorzata Lewandowska, Kierownik zespołu zarządzające programu IDUB. - W związku z wysokim poziomem naukowym zgłoszonych projektów, Komitet Sterujący projektu IDUB zdecydował o zwiększeniu budżetu konkursu i rozszerzeniu puli wniosków skierowanych do finansowania. Mamy nadzieję, że ta decyzja pozwoli na rozwój badań związanych z pandemią koronawirusa i przyczyni się do opracowania planów przeciwdziałania jej skutkom – wyjaśnia profesor.

Lista wniosków zaakceptowanych do finansowania w konkursie IDUB against COVID-19