Wykład otwarty doc. dr Natalii Antoniuk

Dnia 26 kwietnia 2019 r. w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku odbył się otwarty wykład Pani doc. dr Natalii Antoniuk zatytułowany Współpraca między Polską i Ukrainą – krytyczna analiza.  

Pani doc. dr Antoniuk pracuje w Rivne Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education na Ukrainie, a obecnie przebywa na dwumiesięcznym stażu naukowym w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych. Otwarcia spotkania dokonała Pani dr inż. Marlena Piekut – Zastępca Dyrektora ds. studenckich. Wykład stanowił okazję do zapoznania się z problemami współpracy gospodarczej i społecznej między Polską i Ukrainą, a także była możliwość zadawania pytań prelegentce.

Wykład S3

Pani doc. dr Natalia Antoniuk stwierdziła, iż współpraca gospodarcza między Ukrainą i Polską aktywnie rozwija się przede wszystkim w rolnictwie oraz w obszarach przetwarzania jego produktów, budowy maszyn, inżynierii lotniczej, energii, dostaw ciepła, kompleksu wojskowo-przemysłowego, środków farmaceutycznych i sprzętu medycznego. Zaznaczyła także, że głównymi czynnikami w rozwoju dwustronnej współpracy gospodarczej są projekty geopolityczne oraz wspólne inicjatywy regionalne (współpraca transgraniczna, współpraca w ramach euroregionów, wdrażanie międzyregionalnych programów gospodarczych). Wspólna przedsiębiorczość jest siłą napędową ukraińsko-polskiej współpracy gospodarczej, gdyż sprzyja harmonizacji ram prawnych i instytucjonalnych oraz zbliżeniu między dwoma krajami, zapewniając stabilność i zwiększa efektywność gospodarki narodowej. Aktywizacja wspólnej przedsiębiorczości daje możliwość zgromadzenia znacznej ilości środków, co pomaga przyspieszyć tworzenie i rozwój określonego przedsiębiorstwa, zapewnia wprowadzenie do procesu produkcyjnego innowacji i nowych technologii.

Wykład S2
Wykład S1