Relacja z XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Relacja z XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej

10 maja 2024 r. odbyła się XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Contemporary problems of economic development - Economic and managerial challenges in the face of external and internal shocks, która została zorganizowana przez Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

Konferencja odbyła się w trybie on-line, a uczestnicy prezentowali wyniki swoich badań za pośrednictwem platformy Teams. Otwarcia konferencji dokonała Pani Dyrektor KNEiS dr hab. Magdalena Kludacz-Alessandri, profesor uczelni. Konferencja składała się z sesji plenarnej oraz siedmiu sesji naukowych (w tym trzech dla Młodych naukowców).

Panel główny poprowadziła w języku angielskim Pani dr hab. Aneta Ejsmont z Politechniki Radomskiej. W panelu głównym wyniki swoich badań przedstawili Prelegenci z zagranicznych uczelni – Nigerii, Ukrainy oraz Albanii.

Moderatorami paneli naukowych byli: dr hab. inż. Marlena Piekut, profesor uczelni, dr hab. Magdalena Majchrzak, profesor uczelni, dr hab. Piotr Urbanek, profesor uczelni, dr Aleksandra Kolemba, dr Katarzyna Osiecka-Sajnog, dr Magdalena Grabowska oraz  dr Małgorzata Schulz. W dyskusję na temat problemów zarządzania i finansów sektora publicznego włączyli się doświadczeni naukowcy, jak i młodzi badacze. W konferencji udział wzięli między innymi Prelegenci z:

 • Olabisi Onabanjo University, Nigeria;
 • University of Graz, Austria & National Academy of Management, Kyiv, Ukraine;
 • University of Tirana, Albania;
 • Akademii Nauk Stosowanych  Stefana Batorego w Skierniewicach;
 • Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 • Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku
 • Politechniki Bydgoskiej;
 • Politechniki Warszawskiej;
 • Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu;
 • Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • Uniwersytetu Łódzkiego;
 • Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
 • Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;
 • Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
 • Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Filia w Ełku;
 • Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Uniwersytetu WSB Merito;
 • Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie;
 • Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie.

Wszystkie wystąpienia przygotowane były profesjonalnie i wzbudziły zainteresowanie wśród słuchaczy. W czasie każdego panelu naukowego prowadzono dyskusje dotyczące problemów związanych z ekonomicznymi i zarządczymi wyzwaniami w obliczu szoków zewnętrznych i wewnętrznych.

W bieżącym roku po raz pierwszy zorganizowano konkurs na najlepszy referat zgłoszony na konferencję przez studentów. Komisja konkursowa w składzie: dr hab. Magdalena Majchrzak, profesor uczelni, dr hab. Piotr Urbanek, profesor uczelni oraz dr Katarzyna Osiecka-Sajnog oceniła zgłoszone referaty i wybrała laureatów konkursu:

I miejsce - Maarten Ghysens z Uniwersytetu Łódzkiego - referat na tematFiscal and monetary policy effects in Poland. SVAR approach”.

II miejsce – Julia Dobosz i Aleksandra Barylska z Politechniki Warszawskiej - referat na „Wielkość eksportu w czasach inflacji”.

III miejsce - Patrycja Szelągowska z Politechniki Warszawskiej - referat na temat „Wpływ pandemii Covid-19 na koniunkturę gospodarczą w Polsce”.

Wszystkim Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.