Marlena Piekut doktorem habilitowanym

Marlena Piekut doktorem habilitowanym

Miło nam poinformować, że w dniu 21.10.2021 r. dr inż. Marlena Piekut z Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych PW uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse na podstawie dotychczasowego dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej "Jednoosobowe gospodarstwa domowe w Polsce. Uwarunkowania funkcjonowania, tendencje zmian".

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego zostało przeprowadzone przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach za pośrednictwem Rady Doskonałości Naukowej w Warszawie. Komitet Naukowy Dyscypliny Ekonomia i Finanse UE w Katowicach, po zapoznaniu się  z pełną dokumentacją sprawy, w tym z recenzjami i uchwałą Komisji habilitacyjnej, nadał (jednogłośnie pozytywnie) stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse dr Marlenie Piekut.

Marlena Piekut pracuje w Politechnice Warszawskiej od 2007 roku. Jest absolwentką Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji  SGGW. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskała w 2007 r. Jest autorką i współautorką ponad 150 publikacji naukowych, w tym 4 samodzielnych monografii naukowych.  Główny kierunek badań naukowych związany jest z problematyką ekonomiki konsumpcji i funkcjonowania gospodarstw domowych. Za swoją pracę naukową i dydaktyczną kilkakrotnie została nagrodzona przez Rektora Politechniki Warszawskiej. Współpracuje z naukowcami z zagranicy, m.in. z Vilnius Gediminas Technical University na Litwie oraz Odessa National University of Economics na Ukrainie. Odbyła kilka staży naukowych w zagranicznych i polskich ośrodkach akademickich i naukowych. Współpracuje z sektorem biznesu, opracowując raporty dotyczące funkcjonowania rynków żywnościowych i zachowań konsumenckich. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z obszaru działalności przedsiębiorstw oraz analiz rynkowych i zachowań konsumenckich.