Rekrutacja

Rekrutacja

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na rok akademicki 2020/2021

banery www

Masz problem z wyborem dalszej drogi edukacji? Znajdź jego rozwiązanie!

Oferta Politechnika Płock

Chcesz wiedzieć dlaczego Politechnika Warszawska w Płocku to trafny wybór?

Dlaczego Politechnika Płock

Masz problem z rejestracją? Chcesz dowiedzieć się więcej?

Politechnika kontakt

Wiesz już wszystko?

Zapisy Politechnika

UWAGA: Przy rekrutacji na studia liczą się w tym roku również wyniki egzaminów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika. Więcej>>

 

Informacje o wymaganych dokumentach, miejscach i terminach ich składania, dostępne są w zakładce Procedura przyjęć.

Data Szczegóły procesu rekrutacji
1 lipca – 20 sierpnia rejestracja (zapisy internetowe), wnoszenie opłaty rekrutacyjnej, dokonywanie korekt na IKR i samodzielne wpisywanie wyników maturalnych
elektroniczne przesyłanie kopii zaświadczeń, dyplomów laureatów i finalistów olimpiad/konkursów/turniejów, tzw. starych matur, certyfikatów językowych, dyplomów (nie poszczególnych świadectw) potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe i dyplomów IB, EB oraz innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji (w przypadku braku dyplomu lub świadectwa konieczność dostarczenia zaświadczenia o zdaniu egzaminów wraz z ich wynikami)
25 sierpnia ogłoszenie wyników I tury rekrutacji
26 sierpnia – 27 sierpnia załączanie na IKR skanu/zdjęcia świadectwa maturalnego od kandydatów zakwalifikowanych w I turze kwalifikacji,
UWAGA: oryginały wszystkich wymaganych dokumentów należy okazać na wydziale zakwalifikowania w ogłoszonym później* terminie
możliwość zaznaczenia w systemie deklaracji chęci udziału w II turze kwalifikacji przez kandydatów znajdujących się na listach rezerwowych (do godz. 15:00 w dniu 27 sierpnia)
28 sierpnia ogłoszenie wyników II tury kwalifikacji
31 sierpnia załączanie na IKR skanu/zdjęcia świadectwa maturalnego od kandydatów zakwalifikowanych w II turze kwalifikacji (nie dotyczy kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani w I turze kwalifikacji i załączyli już swoje dokumenty we wcześniej obowiązującym terminie, ich dokumentacja zostanie przeniesiona automatycznie na kierunek nowej kwalifikacji),
UWAGA: oryginały wszystkich wymaganych dokumentów należy okazać na wydziale zakwalifikowania w ogłoszonym później* terminie

* w terminie ogłoszonym na stronie dla kandydatów, po decyzji Rektora o dopuszczeniu osobistych wizyt kandydatów w dziekanatach