Stowarzyszenie Przyjaciół Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

Stowarszyenie baner

Stowarzyszenie Przyjaciół Politechniki Filii w Płocku zajmuje się wspieraniem działań Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku poprzez promocję uczelni, współpracę z samorządami, w szczególności miasta Płocka, powiatu płockiego oraz województwa mazowieckiego. Stowarzyszenie inicjuje prowadzenie badań naukowych, których efektem mogą być publikacje naukowe i popularnonaukowe. Obok działalności naukowej Stowarzyszenie krzewi turystykę, promuje działalność sportową, kulturalną, ekologiczną i gospodarczą Politechniki Warszawskiej.