Aktualności

Konkurs "Małachowianka od M do A"

Konkurs "Małachowianka od M do A"

16 marca 2022 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. Stanisława Małachowskiego w Płocku odbył się konkurs "Małachowianka od M do A" nad którym objęliśmy patronat.

Dom Studencki Wcześniak dla Ukrainy

Dom Studencki Wcześniak dla Ukrainy

Na podstawie umowy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a Gminą Miastem Płock zawartej w dniu 4 marca br., w Domu Studenckim „Wcześniak” PW Filii w Płocku kwaterowane są osoby uciekające z Ukrainy.

Zielona rewitalizacja centrum miasta

Zielona rewitalizacja centrum miasta

Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku Renata Walczak i Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski podpisali umowę na realizację projektu badawczego dotyczącego zielonej rewitalizacji ulic: Kazimierza Wielkiego, 1 Maja i Kolegialnej w oraz postrzegania zieleni przez mieszkańców.

Studenci z Ukrainy mogą kontynuować edukację na PW

Studenci z Ukrainy mogą kontynuować edukację na PW

11 marca został uruchomiony internetowy system rejestracyjny. / 11 березня запрацювала електронна система реєстрації.

Serce na nakrętki dla Ukrainy

Serce na nakrętki dla Ukrainy

Czerwone serce przekazane przez Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami pojawiło się przy gmachu głównym PW Filii w Płocku. 

Continuum 2022 Konkurs Matematyczny

Continuum 2022 Konkurs Matematyczny

Po przerwie spowodowanej sytuacją epidemiczną, ponownie serdecznie zapraszamy uczniów szkół średnich (ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych) do udziału w najnowszej edycji Konkursu Matematycznego „CONTINUUM 2022” organizowanego przez Politechnikę Warszawską Filię w Płocku i Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza.

Studenci PW dla Żytomierza

Studenci PW dla Żytomierza

Studenci PW Filii w Płocku przyłączają się do zbiórki niezbędnych produktów dla mieszkańców Żytomierza – miasta partnerskiego Płocka.

Solidarni z Ukrainą / Солідарні з Україною

Solidarni z Ukrainą / Солідарні з Україною

Społeczność akademicka Politechniki Warszawskiej w pełni solidaryzuje się z narodem ukraińskim w tej trudnej dla naszego sąsiada chwili. / 
Академічна спільнота Варшавської політехніки повністю солідарна з українським народом у цей важкий для нашого сусіда момент. 

Sesja naukowa

Sesja naukowa

Archiwum Państwowe w Płocku zaprasza na sesję naukową „Płock w latach 1945-1950 w świetle dokumentów z zasobu Archiwum Państwowego w Płocku”, podczas której zaprezentowane zostanie wydawnictwo źródłowe „Księgi obrad Miejskiej Rady Narodowej Miasta Płocka" przygotowane pod redakcją dr. Piotra Gryszpanowicza.

Rusza rekrutacja do kolejnej edycji Programu Mentoringowego!

Rusza rekrutacja do kolejnej edycji Programu Mentoringowego!

Do 7 marca przyjmowane są zgłoszenia. Program zaprasza studentów wszystkich wydziałów od 3 roku studiów oraz absolwentów do 12 miesięcy od ukończenia nauki.