Oferta dla pracodawców

Szanowni Państwo,

Politechnika Warszawska Filia w Płocku od blisko 50 lat kształci cenionych specjalistów z zakresu budownictwa, inżynierii środowiska, mechaniki i budowy maszyn, technologii chemicznej, ekonomii i dziedzin pokrewnych.

W związku z tym, zachęcamy do zapoznania się z ofertą Biura Karier, które może ułatwić Państwu pozyskanie wartościowych pracowników, stażystów, bądź praktykantów.

W ramach naszej oferty dla pracodawców umożliwiamy:

1. Przekazywanie ofert pracy, staży i praktyk w Państwa firmie studentom i absolwentom poprzez strony internetowe Uczelni oraz gabloty informacyjne;

2. Dystrybucję i ekspozycję ulotek i plakatów informacyjnych  w Gmachu Głównym PW Filii w Płocku;

3. W ramach Strefy Pracodawcy, na stronie www.bk.pw.edu.pl, samodzielne:

  • utworzenie wizytówki Państwa Firmy,
  • zamieszczanie ofert pracy, praktyk oraz staży, które w prosty sposób mogą zostać poddane edycji,
  • przeglądanie CV naszych studentów i absolwentów;

4.  Zorganizowanie Spotkania z Pracodawcą:

  • wizytę przedstawicieli firmy w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku, co stanowi skuteczną formę promocji firmy, jako interesującego i wiarygodnego pracodawcy,
  • prezentację firmy w środowisku akademickim przy okazji np. konferencji naukowych, czy branżowych, która jednocześnie stwarza możliwość „wyławiania studenckich talentów”,
  • wizytę zorganizowanej grupy studentów w siedzibie Pracodawcy.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą zapraszamy Państwa do kontaktu. Pozostajemy również otwarci na propozycje innych form współpracy pomiędzy Państwa firmą a naszym Biurem Karier, wykraczające poza niniejszą ofertę.

Zachęcamy również do zapoznania się z ofertą studiów, które umożliwią Państwu i Państwa pracownikom ciągłe podnoszenie kwalifikacji.