Siatka godzin i punkty ECTS

Aktualnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.07.2007, które zatwierdza nowe standardy kształcenia. Zgodnie z uchwałą nr 366 /XLVII/2011 Senatu PW z dnia 26 października 2011 r. (Załącznik nr 3) w sprawie wdrożenia w Politechnice Warszawskiej Krajowych Ram Kwalifikacji liczba godzin na studiach stacjonarnych wynosi 180, a na studiach niestacjonarnych – uległa zmniejszeniu do 100 (WBMiP) i 96 (KNEiS). Poniższa tabela zawiera obowiązującą siatkę godzin wraz z przydziałem punktów ECTS:

  Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV Semestr V Razem
WBMiP
stacjonarne
    60 (4) 60 (4) 60 [E] (4) 180 (12)
WBMiP
niestacjonarne
  20 (3) 20 (3) 30 (3) 30 [T] (3) 100 (12)
KNEiS
stacjonarne
60 (4) 60 (4) 60 [E](4)     180 (12)
KNEiS
niestacjonarne
32 (4) 32 (4) 32 [T](4)     96 (12)

[E=egzamin; T=test]