Zmiany w organizacji zajęć w semestrze letnim 2020/2021

Zmiany w organizacji zajęć w semestrze letnim 2020/2021

1. Lektoraty dla studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych nadal są prowadzone zdalnie za pomocą platformy MS Teams. 
2. Zajęcia dla studentów studiów technicznych stacjonarnych w semestrze letnim są skumulowane. Oznacza to, że zajęcia będą prowadzone zdalnie w trybie trzy spotkania po dwie godziny lub dwa spotkania po trzy godziny w ciągu tygodnia. Realizacja tych zajęć zakończy się do maja 2021.

Podobne treści