Egzamin B2 - organizacja letniej sesji egzaminacyjnej

Egzamin pisemny, studia stacjonarne:
17.06; 9:00 – 11:00

Egzamin pisemny, studia niestacjonarne:
19.06; 9:00 – 11:00

Egzamin ustny, studia stacjonarne: informacja zostanie podana w późniejszym terminie.

UWAGA!

Wszystkie osoby zapisane na egzamin otrzymają za pomocą poczty w systemie USOS kod do odpowiedniego zespołu w MS Teams, w którym odbędą się obie części egzaminu.
Prosimy o dołączanie do spotkania przynajmniej 10 minut przed rozpoczęciem części pisemnej.

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu zostaną podane w zespole w MS Teams.

Podobne treści