Harmonogram akcji kwaterunkowej 2019/2020

Harmonogram akcji kwaterunkowej na rok akademicki 2019/2020:

22 lipca Początek Akcji Kwaterunkowej dla studentów Filii w Płocku

od 22 lipca

do 23 września

Rejestrowanie się i składanie wniosków przez studentów w Bazie Kwaterunkowej na stronie kwaterunek.pw.edu.pl. Sprawdzanie poprawności danych Studenta w Bazie Kwaterunkowej.
do 14 sierpnia Opublikowanie listy głównej i rezerwowej Studentów biorących udział w Akcji Kwaterunkowej.

od 14 sierpnia

do 21 sierpnia

Składanie przez studentów w Bazie Kwaterunkowej deklaracji składów pokoi oraz preferencji pokoi.
do 26 sierpnia Opublikowanie przez Wydziałowe Komisje Kwaterunkowe wstępnej listy przydziałów pokoi.
do 26 września Rozpoczęcie kwaterowania Studentów w Domach Studenckich.
do 4 października Opublikowanie przez Wydziałowe Komisje Kwaterunkowe w Bazie Kwaterunkowej ostatecznej listy przydziałów pokoi.
do 4 października Ostateczny termin wpłacania zaliczki na poczet ostatniego miesiąca zakwaterowania. Nieuiszczenie zaliczki jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w DS. Koniec Akcji Kwaterunkowej dla studentów Filii w Płocku.
4 październik Ostateczny termin ważności skierowań do Domu Studenckiego.