Warunki rezerwacji

Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez:

Po dokonaniu rezerwacji, zgodnie z procedurą opisaną powyżej, Dom Studencki „Wcześniak” prześle na wskazany przez Państwa adres e-mailowy potwierdzenie rezerwacji.

Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie Dom Studencki „Wcześniak” rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa zadatku w wysokości 30 % stanowiącym całkowitą wartość rezerwowanego pobytu w ciągu 7 dni roboczych od dnia dokonania rezerwacji.

Zadatek o którym mowa powyżej, winien być uiszczony na rzecz Politechniki Warszawskiej w formie przelewu bankowego.

Brak wpłaconego zadatku czyni rezerwację nieważną i jest ona automatycznie anulowana.

Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych w formularzach zgłoszeniowych, odpowiedzialność ponosi Zgłaszający.

Wpłaty prosimy kierować na numer rachunku bankowego

Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00 – 661 Warszawa

Filia w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, 09 – 400 Płock

Bank Pekao S.A. II O/Płock

23 1240 1721 1111 0000 0725 8857

Dodatkowo informujemy:

  1. Wszystkie oferowane przez Dom Studencki „Wcześniak” pokoje są pokojami dwuosobowymi.
  2. Jedna osoba/Gość może dokonać rezerwacji maksymalnie dla 4 osób.
  3. Ceny przedstawione w cenniku podane są za 1 osobodzień i zawierają podatek VAT.
  4. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00, a kończy o godzinie 12.00 dnia następnego.
  5. Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN).

Warunki zmian i anulowania rezerwacji.

Wyjątkowo – za pisemną zgodą Domu Studenckiego „Wcześniak” - istnieje możliwość zmiany lub anulowania rezerwacji, jednakże wyłącznie z ważnych powodów, uzasadnionych i udokumentowanych przez Gościa pisemnie na zasadach określonych poniżej.

Warunki anulowania rezerwacji:

W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Gość zostanie obciążony opłatą w wysokości:

  1. 50% wartości rezerwowanego pobytu, z uwzględnieniem wpłaconego zadatku  w przypadku rezygnacji z pobytu na 30 dni przed planowanym przyjazdem tj. do dnia 24.06.2020r
  2. 100 % wartości rezerwowanego pobytu w przypadku rezygnacji z pobytu na mniej niż 28 dni przed planowanym przyjazdem lub braku przybycia bez anulowania rezerwacji, tj. po 22.06.2020r.

Opłata za rezygnację może być potrącana z kwoty opłaconego pobytu z uwzględnieniem wpłaconego zadatku.

Wniosek o anulowanie rezerwacji powinien być zgłoszony w formie pisemnej pocztą elektroniczną na wskazany poniżej adres mailowy:

adam.gorecki@pw.edu.pl