Regulamin

 1. Doba hotelowa w Domu Studenckim „Wcześniak” trwa od godziny 14.00 do 12.00 dnia następnego.
 2. Jedna osoba/Gość może dokonać rezerwacji maksymalnie dla 4 osób
 3. Gość może korzystać z pokoju hotelowego tylko i wyłącznie w celach mieszkalnych i nie może przekazywać go osobom trzecim.
 4. Kwaterowanie Gościa odbywa się poprzez wypełnienie i podpisanie KARTY KWATERUNKOWEJ.
 5. Recepcjonistka ma prawo zażądać okazania dowodu osobistego lub paszportu w celu sprawdzenia zgodności danych zawartych w Karcie Kwaterunkowej.
 6. Osoby nie zakwaterowane nie mogą przebywać w pokoju po godzinie 22.00.
 7. Obowiązują ogólne zasady porządku i spokoju publicznego wraz z ciszą nocną w godzinach 22.00 – 6.00. Przy przekroczeniu powyższych zasad Wynajmujący w osobie recepcjonistki oraz pracownika ochrony ma obowiązek zwrócenia uwagi, a w przypadku dalszego lekceważenia rozwiązać umowę z natychmiastowym usunięciem Gościa.
 8. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia w wynajmowanym pokoju, powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających.
 9. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy pozostawionych w pokojach gościnnych.
 10. Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa bezzwrotnego zadatku w wysokości 30% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu w ciągu 7 dni roboczych od uzyskania potwierdzenia przez DS „Wcześniak”.
 11. Zadatek nie będzie zwracany w przypadku rezygnacji Gościa z pobytu lub nie dokonania całkowitej płatności do dnia 30.06.2019r.
 12. Dokonując rezerwacji bądź kwaterowania gość wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Domu Studenckiego „Wcześniak”, które będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych.
 13. Podpisanie Karty Kwaterunkowej jest oświadczeniem, a zarazem akceptacją powyższego Regulaminu.