Ogólne informacje o studiach

Materiały polimerowe
Organizator Politechnika Warszawska
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Adres 09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17
Kierownik
studiów
dr inż. Wiesława Ciesińska
Charakterystyka
studiów

Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przez ich uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie:

  • surowców i metod otrzymywania związków wielkocząsteczkowych,
  • technologii otrzymywania tworzyw sztucznych,
  • budowy polimerów,
  • właściwości, przetwórstwa i zastosowania tworzyw sztucznych,
  • potencjalnych zagrożeń ze strony materiałów polimerowych i surowców do ich otrzymywania dla środowiska naturalnego oraz recyklingu tworzyw sztucznych,
  • kompozytów polimerowych,
  • nomenklatury angielskiej dotyczącej surowców, procesów otrzymywania i przetwórstwa tworzyw polimerowych.

Osoby, które ukończą studia podyplomowe, otrzymują świadectwo wydane przez Politechnikę Warszawską.

Czas trwania 2 semestry, 180 godzin
Tryb i miejsce
prowadzenia
studiów
Zajęcia dydaktyczne są prowadzone w trybie niestacjonarnym w PW Filii w Płocku (zajęcia dydaktyczne są realizowane podczas dwu- lub trzydniowych zjazdów i mogą odbywać się w piątki, soboty i niedziele zgodnie z organizacją roku akademickiego, wynikającą z Regulaminu studiów w Politechnice Warszawskiej oraz zgodnie z harmonogramem roku akademickiego).
Opłaty 5100 zł (za dwa semestry)