Ogólne informacje o studiach

Informacje ogólne
Organizator Politechnika Warszawska
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Adres ul. Jachowicza 2, 09-402 Płock
Kierownik
studiów
dr inż. Cezary Wiśniewski
Charakterystyka
studiów

Celem Studiów jest nabycie przez uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu: współczesnych metod planowania i zaopatrywania przedsiębiorstwa we wszystkie niezbędne do produkcji zasoby, wspomagania gospodarowania tymi zasobami, realizacji fizycznych przepływów tych zasobów między otoczeniem a firmą oraz w jej obrębie, dystrybucji wyrobów, wspomagania obsługi klienta i sprzedaży wyrobów oraz serwisowej opieki nad nimi, gospodarowania opakowaniami i odpadami.

Plan studiów, między innymi, zawiera następujące przedmioty:

  • Podstawy logistyki
  • Logistyka zaopatrzenia firmy w zasoby
  • Logistyka w przedsiębiorstwie
  • Logistyka dystrybucji
  • Optymalizacja decyzji w logistyce
  • Informatyczne systemy wspomagania prac logistycznych
  • Zagadnienia ekonomiczne w logistyce przedsiębiorstwa
Czas trwania 2 semestry, 180 godzin
Tryb i miejsce
prowadzenia
studiów
Zajęcia (wykłady oraz ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne) prowadzone są według zatwierdzonego planu studiów w salach wykładowych i laboratoriach komputerowych Politechniki Warszawskiej, Wydziału Budownictwa Mechaniki i Petrochemii w Płocku przy ulicy Jachowicza 2. Terminy zjazdów ustalane są przeciętnie co 2 tygodnie w soboty i niedziele. Szczegółowe rozkłady zajęć w każdym z semestrów są podawane na początkowych zajęciach w semestrze oraz zamieszczane na stronie internetowej Studiów.
Opłaty 4950 zł (za dwa semestry)