Zasady rekrutacji

I edycja
Planowany termin
rozpoczęcia edycji
Październik lub luty danego roku kalendarzowego.
Termin składania
dokumentów podczas rekrutacji
Do 5 października w semestrze zimowym i do 5 lutego w semestrze letnim danego roku akademickiego
Dokumenty wymagane
podczas rekrutacji
• dowód osobisty
wniosek – ankieta kandydata na szkolenie 
(w punkcie rekrutacyjnym należy okazać dokumenty, a następnie złożyć kserokopię dowodu osobistego oraz wniosek – ankietę kandydata na szkolenie)
Punkt rekrutacyjny

Politechnika Warszawska Filia w Płocku
Gmach Główny, ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock
pokój 218, poniedziałek – piątek,  godz. 9.00 – 14.00

mgr Zofia Bielska

  • e-mail: Zofia.Bielska@pw.edu.pl 
  • tel. 24 367-21-62
Zasady kwalifikacji Według kolejności zgłoszeń (uruchomienie edycji szkolenia następuje po zgłoszeniu się minimum 15 osób).