Trenerzy/Eksperci BIM

person

Piotr Dudek

Mgr inż. budownictwa. Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Charter Engineer w ICE, Euro Menedżer inwestycji budowlanych prowadzonych wg metodologii BIM, na terenie Polski i Wielkiej Brytanii. Doświadczenie w zakresie BIM podczas prowadzenia takich inwestycji jak: Network Rail - Station London Bridge, Crossrail - Tottenham Court Road Station, London, Balfour Beatty - Blackfriars LU and NR Rail Bridge & Station, London, Skanska - Queen Elizabeth Olympic Park, London, Laing O’Rourke - London: Heathrow Airport Terminal 5. Wiceprezes Stowarzyszenia Techników Polskich w UK (współzałożyciel Akademii Technicznej w STP), członek Rady Fundacji Europejskiego Centrum Certyfikacji BIM, członek komisji innowacyjności European Council of Civil Engineers, Dyrektor BIMEngineers Warszawa.

person

Maciej Dusza

Mgr inż. budownictwa. Absolwent wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Od 4 lat zajmuje się koordynacją BIM od strony Generalnego Wykonawcy na największych budowach biurowych oraz mieszkaniowych. Od roku pracuje w centralnej jednostce BIM i Digitalizaji jednego z czołowych Generalnych Wykonawców gdzie jest odpowiedzialny za rozpoznawanie i wdrażanie najnowszych technologii. Wykładowca pierwszych w Polsce studiów podyplomowych BIM kierowanych do przedstawicieli Zamawiającego „BIM Manager - nowoczesne zarządzanie inwestycjami budowlanymi”.

person

Michał Gaweł

Mgr inż. budownictwa. Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, BIM manager, projektant konstrukcji i BIM modeler. Właściciel firmy BIMventor oferującej wsparcie dla biur architektonicznych, inwestorów i generalnych wykonawców w zagadnieniach BIM i Revit. Wykładowca pierwszych w Polsce studiów podyplomowych BIM kierowanych do przedstawicieli Zamawiającego „BIM Manager - nowoczesne zarządzanie inwestycjami budowlanymi”.

person

Dariusz Kasznia

Mgr inż. budownictwa (specjalność konstrukcje inżynierskie Politechnika Krakowska), mgr inż. informatyki (AGH). Od ponad 20 lat związany z branżą informatyka dla budownictwa. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z wdrożeniem BIM od strony Zamawiającego.

Wykładowca i koordynator pierwszych w Polsce studiów podyplomowych BIM kierowanych do przedstawicieli Zamawiającego „BIM Manager - nowoczesne zarządzanie inwestycjami budowlanymi”. Wykładowca i autor, przygotowanego na zlecenie Politechniki Białostockiej, 3-letniego programu szkoleń i warsztatów dla studentów z zakresu modelowania informacji o budynkach i budowlach w technologii BIM w ramach projektu „2WORK-kompleksowy program kształtujący kompetencje i kwalifikacje, zwiększający szanse absolwentów na rynku pracy”. Wykładowca studiów podyplomowych „BIM – modelowanie i zarządzanie informacją o obiektach, infrastrukturze i procesach budowlanych” AGH Kraków.

Kieruje zespołem wspierającym GDDKiA w realizacji projektu pilotażowego BIM. Prowadził szkolenia BIM na zlecenie min. PKP PLK, GDDKiA, SARP i wielu firm zajmujących się realizacją inwestycji budowlanych. Członek zespołu autorskiego projektu „BIM Standard PL”. Autor wielu artykułów dot. BIM. Współautor książki "BIM w praktyce. Standardy, wdrożenie, case study” PWN 2018 – najlepszy podręcznik techniczny TECHNICUS 2018. Prezes Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Certyfikacji BIM, członek prezydium Komitetu BIM PZITB, ekspert BIM Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, właściciel firmy BIMind.

person

Maciej Kindler

Mgr inż. budownictwa. Expert BIM w obszarach 4D i 5D. Przez większość kariery związany ze Skanska w Polsce, Finlandii oraz Wielkiej Brytanii. Od 2016 roku pracuje dla Skanska UK Civils, gdzie współtworzy strategię BIM i wyznacza kierunki rozwoju BIM, pracując na projektach największych lokalnych klientów, takich jak: Network Rail, High Speed 2, TfL, National Grid, Welsh Water czy Anglian Water. Jako członek kilku grup roboczych wewnątrz Skanska bierze czynny udział w przygotowaniu strategii digitalizacji Skanska UK. Aktualnie pracuje na kontrakcie High Speed 2 jako BIM Integration Manager. Wykładowca pierwszych w Polsce studiów podyplomowych BIM kierowanych do przedstawicieli Zamawiającego „BIM Manager - nowoczesne zarządzanie inwestycjami budowlanymi”. Członek zespołu autorskiego projektu „BIM Standard PL”.

person

Przemysław Komajda

Dyplomowany geodeta i absolwent studiów podyplomowych BIM Manager - nowoczesne zarządzanie inwestycjami budowlanymi. Zawodowo Survey Specialist, zajmujący się głównie geoBIM'em, wczesną analizą ryzyka inwestycji i badaniem możliwości wystąpienia robót dodatkowych wynikających z braku lub błędnej dokumentacji przedprojektowej. Wykorzystujący technologię skanowania laserowego, fotogrametrię, radiodetekcję i badania georadarowe. Specjalizujący się w modelowaniu zgodnym z rzeczywistością i poprawną i świadomą implementacją otwartego formatu IFC. Wykładowca pierwszych w Polsce studiów podyplomowych BIM kierowanych do przedstawicieli Zamawiającego „BIM Manager - nowoczesne zarządzanie inwestycjami budowlanymi”. Wykładowca przygotowanego na zlecenie Politechniki Białostockiej, 3-letniego programu szkoleń i warsztatów dla studentów z zakresu modelowania informacji o budynkach i

budowlach w technologii BIM w ramach projektu „2WORK-kompleksowy program kształtujący kompetencje i kwalifikacje, zwiększający szanse absolwentów na rynku pracy”.

person

Paweł Łaguna

Mgr inż. Architekt IARP, członek SARP. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie projektowe zdobył podczas realizacji budynków użyteczności publicznej dla klientów komercyjnych i sektora publicznego. Przez ostatnie 7 lat, jako zewnętrzny konsultant, był odpowiedzialny za koordynację i nadzór projektowy wielobranżowej dokumentacji ponad 60 obiektów realizowanych w Europie, Azji oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Obecnie zajmuje się zarządzaniem skomplikowanymi projektami, obejmującymi pełen cykl inwestycyjny, oraz doradztwem w zakresie nowoczesnych narzędzi i procesów, powiązanych z rozwojem technologicznym (m.in. BIM, CDE, CAFM, IoT) . Prelegent na konferencjach i wydarzeniach o tematyce powiązanej z cyfryzacją budownictwa. Wykładowca pierwszych w Polsce studiów podyplomowych BIM kierowanych do przedstawicieli Zamawiającego „BIM Manager - nowoczesne zarządzanie inwestycjami budowlanymi”.

person

Jacek Magiera

Dr inż. nauk technicznych w zakresie mechaniki komputerowej (WIL PK). Ekspert w obszarze standaryzacji BIM. Adiunkt w Instytucie Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej WIL PK, współtwórca programu studiów na specjalności BIM na WIL PK, wykładowca na specjalności BIM, wykładowca pierwszych w Polsce studiów podyplomowych BIM kierowanych do przedstawicieli Zamawiającego „BIM Manager - nowoczesne zarządzanie inwestycjami budowlanymi”. Koordynator Centrum Kompetencji Autodesk przy Politechnice Krakowskiej, Autodesk Educator Expert, Członek V4 BIM Task Group (szef Zespołu Science-Research-Development), Członek Komitetu Sterującego projektu ITB dot. ekspertyzy nt. uwarunkowań wdrożenia BIM w system zamówień publicznych, ekspert Komitetu BIM przy PZITB, przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Centrum Certyfikacji BIM. Twórca wielu opracowań i ekspertyz związanych z BIM, współautor książki „BIM w praktyce. Standardy, wdrożenie, case study” (PWN, 2017) – najlepszy podręcznik techniczny TECHNICUS 2018. Członek zespołu autorskiego projektu „BIM Standard PL”.

person

Tomasz Owerko

Dr hab. inż. Samodzielny pracownik naukowy Katedry Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa AGH w Krakowie. Specjalista w zakresie technologii i metodyki BIM oraz nowoczesnych technologii pomiarowych (skaning laserowy, tachymetry zrobotyzowane, fotogrametria, GNSS). Autor rozwiązań w warstwie algorytmicznej oraz pomiarowej. Absolwent kierunków Geodezja i Kartografia (WGGiIŚ AGH) oraz Inżynieria Oprogramowania (WEAIiIB AGH). Stypendysta programu Top 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda w USA. Autor i recenzent publikacji naukowych. Kierownik prac badawczych realizowanych na zlecenie GDDKiA na obiektach mostowych oraz wykonawca w licznych grantach naukowych – w szczególności odpowiedzialny za technologię UAV, skaning laserowy oraz BIM w

projekcie „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie” finansowanym przez NCBiR oraz GDDKiA w ramach przedsięwzięcia RID (Rozwój Innowacji Drogowych). Członek zespołu konsultantów pierwszego programu pilotażowego realizowanego przez GDDKiA w technologii BIM (Projekt pilotażowy z zastosowaniem technologii BIM dla zaprojektowania i budowy obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28), uczestnik międzynarodowych konferencji z tego zakresu (buildingSMART International Summit), współautor pytań obejmujących uzyskanie kompetencji buildingSMART Individual Qualification. Autor publikacji naukowych dotyczących technologii i metodyki BIM. Uczestnik konsultacji w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa dotyczących wdrożenia technologii BIM. Członek zespołu autorskiego BIM STANDARD PL. Geodeta uprawniony.

person

Marcin Sokołowski

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego - Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Ekonomiczny. Ukończone studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Projektem/ ODiTK oraz z Zarządzania Operacyjnego na Politechnice Gdańskiej. Ukończone studia MBA na Dominican University w Chicago. W ramach BIM od 2009 roku prowadził projekt wdrożeniowy, następnie realizując szereg projektów jako wdrożeniowiec i lider projektu, koordynujący z sukcesem wdrożenie BIM w Skanska Polska. Realizował liczne szkolenia z procesu BIM oraz budował model biznesowy funkcjonowania tej kompetencji w Skanska Polska. Ekspert BIM Knowledge Hub Grupy Skanska na świecie. Zaangażowany w rozwój kompetencji BIM w części kubaturowej oraz inżynieryjnej oraz komercjalizację innowacyjnych rozwiązań technologicznych w ramach zespołu Research & Innovation Centre. Wykładowca pierwszych w Polsce studiów podyplomowych BIM kierowanych do przedstawicieli Zamawiającego „BIM Manager - nowoczesne zarządzanie inwestycjami budowlanymi”. Członek zespołu autorskiego projektu „BIM Standard PL”.