Ogólne informacje o studiach

Technologia BIM w Projektowaniu i Realizacji Inwestycji Budowlanych
Organizator Politechnika Warszawska
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Adres 09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17
Kierownik
studiów

dr inż. Anna Krawczyńska Piechna

email: bim.plock@pw.edu.pl

Charakterystyka
studiów

Celem studiów podyplomowych jest:

  • przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowisku menedżer BIM,
  • pogłębienie wiedzy słuchaczy z zakresu procesów, narzędzi BIM i dobrych zasad tworzenia podstawowych dokumentów BIM,
  • przygotowanie słuchaczy do posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem do modelowania, wykrywania kolizji, wymiany informacji, koordynacji projektów, planowania robót w technologii BIM,
  • przygotowanie słuchaczy do tworzenia bezpiecznego środowiska pracy zespołowej i zarządzania zespołem projektowo-realizacyjnym.

Osoby, które ukończą studia podyplomowe, otrzymują świadectwo wydane przez Politechnikę Warszawską oraz certyfikat wydany przez Europejskie Centrum Certyfikacji BIM.

Czas trwania 2 semestry, 182 godziny
Tryb i miejsce
prowadzenia
studiów
Zajęcia dydaktyczne są prowadzone w trybie niestacjonarnym w PW Filii w Płocku (zajęcia dydaktyczne są realizowane podczas dwudniowych zjazdów i mogą odbywać się w soboty i niedziele zgodnie z organizacją roku akademickiego, wynikającą z Regulaminu studiów w Politechnice Warszawskiej oraz zgodnie z harmonogramem roku akademickiego).
Opłaty 7830 zł (za dwa semestry, płatne w dwóch częściach po 3915 zł)