Warunki rezerwacji

regulamin hip-hop 2023 (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 20,37 kB)

Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez:

przesłanie formularza rezerwacyjnego oraz podpisania regulaminu w formie pisemnej: listem poleconym, faksem lub drogą elektroniczną na wskazane poniżej adres e-mailowy: koncerty.dsw@pw.edu.pl

Po dokonaniu rezerwacji, zgodnie z procedurą opisaną powyżej, Dom Studencki „Wcześniak” prześle na wskazany przez Państwa adres e-mailowy potwierdzenie rezerwacji.

Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie Dom Studencki „Wcześniak” rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa całkowitą wartość rezerwowanego pobytu w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia rezerwacji.

Brak uiszczenia opłaty czyni rezerwację nieważną i jest ona automatycznie anulowana.

Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych w formularzach zgłoszeniowych, odpowiedzialność ponosi Zgłaszający.

Wpłaty prosimy kierować na numer rachunku bankowego

Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00 – 661 Warszawa

Filia w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, 09 – 400 Płock

Bank Pekao S.A. II O/Płock

23 1240 1721 1111 0000 0725 8857

Dodatkowo informujemy:

  1. Wszystkie oferowane przez Dom Studencki „Wcześniak” pokoje są pokojami dwuosobowymi.
  2. Jedna osoba/Gość może dokonać rezerwacji maksymalnie dla 4 osób.
  3. Ceny przedstawione w cenniku podane są za 1 osobodzień i zawierają podatek VAT.
  4. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00, a kończy o godzinie 12.00 dnia następnego.
  5. Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN).

Warunki zmian i anulowania rezerwacji.

Wyjątkowo – za pisemną zgodą Domu Studenckiego „Wcześniak” - istnieje możliwość zmiany lub anulowania rezerwacji, jednakże wyłącznie z ważnych powodów, uzasadnionych i udokumentowanych przez Gościa pisemnie na zasadach określonych poniżej.

Wniosek o anulowanie rezerwacji powinien być zgłoszony w formie pisemnej pocztą elektroniczną na wskazany poniżej adres mailowy:

koncerty.dsw@pw.edu.pl