Informatyzacja Technologii Chemicznej

Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przez ich uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie:

  • alternatywnych systemów komputerowych,
  • sieci komputerowych,
  • tworzenia i edycji grafiki,
  • komputerowego wspomagania rysunku technicznego,
  • symulacji przemysłowych procesów technologicznych,
  • baz danych,
  • programowania liniowego,
  • PIMS,
  • projektowania wyrobów z tworzyw sztucznych.

Osoby, które ukończą studia podyplomowe, otrzymują świadectwo wydane przez Politechnikę Warszawską.