Informacje dla osób przyjętych na studia niestacjonarne II stopnia 2019/20

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Więcej...

Kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia w KNEiS

Prosimy o zgłaszanie się do Sekretariatu Kolegium (pok. 103) w dniach 01-10 października 2019 r. w godzinach 9.00-14.00 w celu podpisania ankiety osobowej i ślubowania oraz złożenia orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwskazań do udziału w zajęciach. Podpisanie ślubowania i wniesienie opłat da Państwu możliwość składania wniosków o stypendia oraz otrzymania zaświadczeń o statusie studenta

Numer indeksu oraz indywidualny numer kont pozostaje dla Państwa taki sam jak na studiach I stopnia.

W systemie USOS będą naliczone wszelkie opłaty. Najpóźniej do 10 października należy wnieść opłaty na indywidualny numer konta za:

- semestr - 2 100 zł /Brak opłaty za studia skutkuje skreśleniem z listy studentów/.

- legitymację - 22 zł (osoby, które wystąpiły o wydanie takiej legitymacji podczas procesu rekrutacji)

Jeśli chcesz otrzymać pomoc materialną, musisz spełniać określone kryteria oraz złożyć odpowiedni wniosek w Sekretariacie Kolegium /pok.103/.

Akcja stypendialna trwa od 01.10.2019 do 15.10.2019

Szczegółowe informacje znajdują się m.in. na stronie: http://www.pw.plock.pl/Studenci/Sprawy-socjalne/Pomoc-materialna

Początek zajęć semestru zimowego - 11.10.2019 r. /Rozkłady zajęć dostępne będą w systemie USOSWeb (zakładka "Mój USOSweb/Plan zajęć)

Kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na innych Uczelniach lub w KNEiS przed rokiem 2018/2019

Prosimy o zgłaszanie się do Sekretariatu Kolegium (pok. 103) w dniach 01-10 października 2019 r. w godzinach 9.00-14.00 w celu podpisania ankiety osobowej i ślubowania oraz złożenia orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwskazań do udziału w zajęciach. Podpisanie ślubowania i wniesienie opłat da Państwu możliwość składania wniosków o stypendia oraz otrzymania zaświadczeń o statusie studenta. Zwrócone zostaną także oryginały suplementu.

Zostaną przydzielone Państwu indywidualne numery kont, na które będziecie zobowiązani wnosić wszystkie wymagane opłaty. Informacja o indywidualnych numerach kont będzie widoczna po zalogowaniu się w systemie USOSWeb, dostępnym pod adresem https://usosweb.pw.edu.pl w sekcji Dla studentów Rozliczenie

Uwaga można sprawdzić czy zostali już Państwo zarejestrowani w systemie USOS poprzez system Rekrutacja PW w zakładce Tablica komunikatów, w sekcji Stan rekrutacji . W celu zalogowania się do systemu USOSWeb należy podać login ( numer pesel) oraz dotychczasowe hasło z systemu rekrutacyjnego.

W systemie USOS zostaną naliczone wszelkie opłaty. Najpóźniej do 10 października należy wnieść opłaty na indywidualny numer konta za:

- semestr - 2 100 zł /Brak opłaty za studia skutkuje skreśleniem z listy studentów/.

- legitymację - 22 zł (osoby, które wystąpiły o wydanie takiej legitymacji podczas procesu rekrutacji)

Jeśli chcesz otrzymać pomoc materialną, musisz spełniać określone kryteria oraz złożyć odpowiedni wniosek w Sekretariacie Kolegium /pok.103/.

Akcja stypendialna trwa od 01.10.2019 do 15.10.2019

Szczegółowe informacje znajdują się m.in. na stronie: http://www.pw.plock.pl/Studenci/Sprawy-socjalne/Pomoc-materialna

Początek zajęć semestru zimowego - 11.10.2019 r. /Rozkłady zajęć dostępne będą w systemie USOSWeb (zakładka "Mój USOSweb/Plan zajęć)