Informacje dla osób przyjętych na studia I stopnia stacjonarne

 1. Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym będą się odbywać w systemie hybrydowym (wszystkie wykłady i niektóre ćwiczenia w formie zdalnej, ćwiczenia z matematyki, mikroekonomii i pierwsze zajęcia z technologii informacyjnej stacjonarnie) Plany zajęć widoczne będą po zalogowaniu się do systemu USOSWEB
 2. 1 października 2020 r. (czwartek) odbędą się w Gmachu Głównych PW w sali nr 33 w trybie stacjonarnym zajęcia z technologii informacyjnej w 12 osobowych grupach. Podczas zajęć przeprowadzone będzie szkolenie z narzędzi informatycznych potrzebnych do pracy zdalnej na uczelni. Otrzymacie Państwo maila z godzinami rozpoczęcia zajęć.
 3. Poniżej link do dokumentu, w którym znajdują się informacje dotyczące:
 4. Wewnętrzna inauguracja roku akademickiego 2020/2021 dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia odbędzie się:
  • 6 października 2020 roku (wtorek) o godz. 12.00 w Auli GG grupa dziekańska 1 i 2
  • 8 października 2020 roku (czwartek) o godz. 12.00 w Auli GG grupa dziekańska 3 i 4

   Podział na grupy dziekańskie widoczny będzie w systemie USOS

 5. Wpłaty za legitymację studencką (22 zł) należy dokonać na indywidualny numer konta (dostępny w systemie USOS). Informację na temat logowania się do systemu widnieją na stronie https://usosweb.usos.pw.edu.pl/.
 6. O dokładnym terminie odbioru legitymacji i aktów immatrykulacyjnych będziecie Państwo informowani na bieżąco drogą mailową. Należy wówczas zgłosić się do Sekretariatu Kolegium pok. 103 i przy odbiorze legitymacji:
  • okazać dowód dokonania opłaty; 
  • oraz w miarę możliwości dostarczyć zaświadczenie od lekarza medycyny pracy.
 7. Bardzo prosimy o dotrzymywanie ustalonych terminów (w przypadku nie stawienia się w określonym terminie należy ustalić następny termin drogą telefoniczną lub mailową)

Uwaga!
Od 1 października wszyscy studenci w kontaktach z Uczelnią mają obowiązek posługiwania się mailami w domenie @pw.edu.pl