Informacja dla osób przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych II stopnia 2019/20

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Więcej...

Kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia w KNEiS w roku akademickim 2018/2019

Prosimy o zgłaszanie się do Sekretariatu Kolegium (pok. 103) w dniach 01-02 października 2019 r. w godzinach 9.00-14.00 w celu podpisania ankiety osobowej i ślubowania oraz złożenia orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do udziału w zajęciach.

Numer albumu oraz indywidualny numer kont pozostaje dla Państwa taki sam jak na studiach I stopnia.

Na indywidualny numer konta należy dokonać opłaty za:

- legitymację - 22 zł (osoby, które wystąpiły o wydanie takiej legitymacji podczas procesu rekrutacji).

Jeśli chcesz otrzymać pomoc materialną, musisz spełniać określone kryteria oraz złożyć odpowiedni wniosek w Sekretariacie Kolegium /pok.103/.

Akcja stypendialna trwa od 01.10.2019 do 15.10.2019

Szczegółowe informacje znajdują się m.in. na stronie: http://www.pw.plock.pl/Studenci/Sprawy-socjalne/Pomoc-materialna

Początek zajęć semestru zimowego - 02.10.2019 r. /Rozkłady zajęć dostępne będą w systemie USOSWeb (zakładka "Mój USOSweb/Plan zajęć)

Kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na innych Uczelniach lub w KNEiS przed rokiem 2018/2019

Prosimy o zgłaszanie się do Sekretariatu Kolegium (pok. 103) w dniach 01-02 października 2019 r. w godzinach 9.00-14.00 w celu podpisania ankiety osobowej i ślubowania oraz złożenia orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwskazań do udziału w zajęciach. Zwrócone zostaną także oryginały suplementu.

Zostaną przydzielone Państwu indywidualne numery kont, na które będziecie zobowiązani wnosić wszystkie wymagane opłaty. Informacja o indywidualnych numerach kont będzie widoczna po zalogowaniu się w systemie USOSWeb, dostępnym pod adresem https://usosweb.pw.edu.pl w sekcji Dla studentów Rozliczenie

Uwaga można sprawdzić czy zostali już Państwo zarejestrowani w systemie USOS poprzez system Rekrutacja PW w zakładce Tablica komunikatów, w sekcji Stan rekrutacji . W celu zalogowania się do systemu USOS WQeb należy podać login ( numer pesel) oraz dotychczasowe hasło z systemu rekrutacyjnego.

Na indywidualny numer konta należy dokonać opłaty za:

- legitymację - 22 zł (osoby, które wystąpiły o wydanie takiej legitymacji podczas procesu rekrutacji)

Jeśli chcesz otrzymać pomoc materialną, musisz spełniać określone kryteria oraz złożyć odpowiedni wniosek w Sekretariacie Kolegium /pok.103/.

Akcja stypendialna trwa od 01.10.2019 do 15.10.2019

Szczegółowe informacje znajdują się m.in. na stronie: http://www.pw.plock.pl/Studenci/Sprawy-socjalne/Pomoc-materialna

Początek zajęć semestru zimowego - 02.10.2019 r. /Rozkłady zajęć dostępne będą w systemie USOSWeb (zakładka "Mój USOSweb/Plan zajęć)