Staże długoterminowe

Program_Rozwojowy_PW

Aktualnie prowadzone są staże długoterminowe w ramach zadania nr 57 PR PW (III edycja)

Zadanie nr 57 administrowane jest centralnie przez Biuro ds. projektu PR PW.

Koordynatorem na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku jest dr inż. Piotr Wiliński.

Więcej szczegółów na temat realizacji staży w tej edycji można znaleźć tutaj.

Zakończono realizację zadania nr 19 Programu Rozwojowego Poliechniki Warszawskiej na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Zadanie było realizowane na Wydziale w latach 2009 - 2014.

Sumarycznie, we wszystkich edycjach, udział w stażach wzięły 172 osoby.

Wszystkim Pracodawcom i Uczestnikom bardzo dziękujemy za owocną współpracę. 

Zakończono rekrutację na staże długoterminowe realizowane w roku 2014.

Zapraszamy do wzięcia udziału w programie staży długoterminowych realizowanym na naszym Wydziale jako Zadanie nr 19 projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W tym roku uruchomiona zostaje ostatnia edycja programu staży długoterminowych w ramach Zadania nr 19 projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”.

Oferta skierowana jest do studentów kierunków technicznych studiujących na ostatnim roku studiów stacjonarnych I stopnia oraz studentów studiów stacjonarnych II stopnia.

Długość trwania stażu może wahać się od minimum 3 miesięcy do maksimum 6-ciu miesięcy (preferowany okres stażu to 3 miesiące). W trakcie trwania stażu student otrzymuje stypendium stażowe. Do zakończenia stażu, stażysta jest zobowiązany do utrzymania statusu studenta (obrona pracy dyplomowej może odbyć się po zakończeniu i rozliczeniu stażu).

Ogólne zasady udziału w programie staży długoterminowych.

Zasady szczegółowe obowiązujące na Wydziale BMiP.

Dodatkowych informacji udzielają Pełnomocnicy Dyrektorów Instytutów ds. praktyk studenckich.

Druk wniosku o przystąpienie do udziału w zadaniu nr 19 „Staże długoterminowe dla studentów Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej”

Wnioski można składać do Pełnomocników Dyrektorów Instytutów do dnia 25.02.2014r. W miarę możliwości do wniosku proszę załączyć wstępną deklarację Zakładu pracy (w którym chcieliby Państwo odbywać staż) o możliwości przyjęcia Państwa na staż na okres min. 3-ech miesięcy (po zakwalifikowaniu przez Komisję Kwalifikacyjną).

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje pozycja na liście kwalifikacyjnej.

Kolejne informacje, dotyczące realizacji staży, zostaną zamieszczone na stronie internetowej po zakończeniu procesu rekrutacyjnego i kwalifikacyjnego.

Postępowanie rekrutacyjne w ramach zadania nr 19 PR PW zostało zakończone.

W czasie trwania okresu rekrutacyjnego aplikacje do udziału w zadaniu nr 19 PR PW złożyło łącznie 58 osób.
Liczebność aplikujących w odniesieniu do poszczególnych kierunków kształtuje się następująco:
· Budownictwo – 20 osób,
· Inżynieria Środowiska – 7 osób,
· Technologia Chemiczna – 20 osób,
· Mechanika i Budowa Maszyn – 11 osób.

W najbliższych dniach odbędzie się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej. Protokół z posiedzenia Komisji zostanie zamieszczony na stronie internetowej.

Projekt_POKL_UE_PW

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego