Informacje dotyczące częściowego przywracania działalności dydaktycznej

1. Zarządzenia Rektora PW, Prorektora PW ds. Filii w Płocku oraz Dziekana WBMiP:

2. Rozkład dla zajęć prowadzonych w sposób tradycyjny od 1 czerwca 2020 r. dostępny tutaj

3. Harmonogram letniej i jesiennej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2019/2020 dostępny jest w systemie USOSWeb. Letnia i jesienna sesja egzaminacyjna na WBMiP przeprowadzana jest wyłącznie w trybie na odległość.

4. Wpisy do indeksów - studenci Wydziału Budownictwa Mechaniki i Petrochemii, dla których indeks jest dokumentem toku studiów są zwolnieni z obowiązku zbierania wpisów z przedmiotów realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020. Uzupełnień tych wpisów dokonają pracownicy Dziekanatu na postawie protokołów zaliczeń przedmiotów. Studenci, którzy odebrali indeksy z Dziekanatu mogą dostarczyć je za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się przy portierni GG.

5. Dyplomanci - szczegółowe wytyczne w sprawie składania dokumentów znajdują się tutaj

6. Obsługa interesanta w Dziekanacie - wizyty interesantów w Dziekanacie ogranicza się do niezbędnego minimum. W przypadku spraw wymagających bezpośredniej obsługi interesanta, prosimy o wcześniejsze umówienie telefonicznie lub za pośrednictwem elektronicznej poczty studenckiej w domenie PW (@pw.edu.pl) wizyty w Dziekanacie . Ponadto informujemy, że przy portierni GG znajduje się skrzynka podawcza (WBMiP) do składania przez studentów dokumentów związanych z przebiegiem studiów lub procesem dyplomowania.