Zasady prowadzenia studiów

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzenia studiów trzeciego stopnia na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii zostały zawarte w Zasadach prowadzenia stacjonarnych studiów doktoranckich na WBMIP

Program studiów doktoranckich rozpoczynających się od roku akademickiego 2013/2014 i w latach następnych dla dyscyplin:

Plany studiów doktoranckich obowiązujące w roku akademickim 2015/2016 tutaj