Wydziałowa Rada Doktorantów

Skład Wydziałowej Rady Doktorantów (WRD)

w roku 2018:

  • Przewodnicząca WRD - mgr inż. Małgorzata Wydra
  • Członek WRD - mgr inż. Sandra Storczyk
  • Członek WRD - mgr inż. Grzegorz Sadowski
  • Członek WRD - mgr inż. Krzysztof Płaczkowski
  • Członek WRD - mgr inż. Krzysztof Obst
  • Przedstawiciel WRD do Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW - mgr inż. Małgorzata Wydra
  • Przedstawiciel WRD do Rady PW Filii w Płocku - mgr inż. Małgorzata Wydra
  • Przedstawiciel WRD do Rady Doktorantów PW - mgr inż. Małgorzata Wydra