Terminarz

Data Szczegóły procesu rekrutacji
8 czerwca – 14 lipca rejestracja (zapisy internetowe), wnoszenie opłaty rekrutacyjnej, dokonywanie korekt na Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym (IKR) i i ewentualne samodzielne wpisywanie wyników maturalnych

elektroniczne przesyłanie na IKR skanów:

  • zaświadczeń, dyplomów laureatów i finalistów olimpiad/konkursów/turniejów,
  • tzw. starych matur,
  • certyfikatów językowych,
  • dyplomów (nie poszczególnych świadectw) potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe,
  • dyplomów IB i EB,
  • innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji (w przypadku braku dyplomu lub świadectwa konieczność dostarczenia zaświadczenia o zdaniu egzaminów wraz z ich wynikami)
20 lipca ogłoszenie wyników rekrutacji
21 lipca – 23 lipca składanie wymaganych dokumentów (Gmach Główny, Płock ul. Łukasiewicza 17)