Terminarz

Data Szczegóły procesu rekrutacji
5 sierpnia - 11 września
  • rejestracja (zapisy internetowe)
  • wnoszenie opłaty rekrutacyjnej dokonywanie korekt na Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym (IKR)
  • samodzielne wpisywanie na IKR wyników maturalnych
  • samodzielne wpisywanie na IKR wyników z dyplomów potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe

 elektroniczne przesyłanie na IKR skanów:

  • zaświadczeń, dyplomów laureatów i finalistów olimpiad/konkursów/turniejów,
  • tzw. starych matur,
  • certyfikatów językowych,
  • dyplomów (nie poszczególnych świadectw) potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe,
  • dyplomów IB i EB,
  • innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji (w przypadku braku dyplomu lub świadectwa konieczność dostarczenia zaświadczenia o zdaniu egzaminów wraz z ich wynikami)
15 września ogłoszenie wyników rekrutacji - informacja zostanie przesłana na Indywidualne Konto Rekrutacyjne (IKR) Kandydata do godz. 23:00
18 - 19 września przekazanie oryginałów wymaganych dokumentów przez zakwalifikowanych kandydatów
Przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych kandydatów w pokoju
 nr 18 (ul. Łukasiewicza 17; 09-400 Płock)
18.09.2023 r. (poniedziałek) godz. 10:00 - 15:00
19.09.2023 r. (wtorek) godz. 10:00 - 15:00
Dyżury Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów stacjonarnych I stopnia w pokoju nr 18 (ul. Łukasiewicza 17; 09-400 Płock)
04.09.2023 r. (poniedziałek) godz. 11:00 - 14:00
06.09.2023 r. (środa) godz. 14:00 - 17:00
08.09.2023 r. (piątek) godz. 11:00 - 14:00

Pełny terminarz rekrutacji na studia PW:
 https://bps.pw.edu.pl/Studia-I-i-II-stopnia-oraz-jednolite-studia-magisterskie/Stacjonarne-I-stopnia-i-jednolite-studia-magisterskie/Terminarz