Trzecie miejsce wśród polskich uczelni

Trzecie miejsce wśród polskich uczelni

Politechnika Warszawska zajęła trzecie miejsce w Rankingu Szkół Wyższych opublikowanym przez magazyn edukacyjny "Perspektywy". To czwarty raz z rzędu, gdy PW plasuje się na podium tego zestawienia. Równocześnie po raz 15. z rzędu jesteśmy w nim najlepszą techniczną uczelnią.

W tym roku najlepszą polską uczelnią został Uniwersytet Jagielloński, tuż za nim sklasyfikowano Uniwersytet Warszawski.

Zobacz zdjęcia z Gali Rankingu>>>

Politechnika Warszawska zajęła pierwsze miejsce w kryterium Absolwent na rynku pracy.

Ranking Uczelni Akademickich, w którym klasyfikowana jest Politechnika Warszawska, uwzględnia 28 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Innowacyjność, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Warunki kształcenia Umiędzynarodowienie.

Dodatkowo aż 17 kierunków studiów prowadzonych na naszej Uczelni zajęło pierwsze miejsce w Rankingu Studiów Inżynierskich opublikowanym przez "Perspektywy". W zestawieniu uwzględniono 22 najpopularniejsze kierunki studiów technicznych.

Źródło: https://pw.edu.pl/Aktualnosci/Trzecie-miejsce-wsrod-polskich-uczelni