Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Continuum 2018-2019

Continuum 2018_2019

Sponsor

logo Orlen

Dziękujemy za uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych za udział w IV edycji Konkursu Matematycznego „CONTINUUM” organizowanego przez Politechnikę Warszawską Filię w Płocku i Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza.

Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz motywowanie uzdolnionych matematycznie uczniów do zdobywania wiedzy, a nauczycieli do pracy z młodymi pasjonatami matematyki. Zakres tematyczny Konkursu obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla III i IV etapu edukacyjnego z edukacji matematycznej w zakresie podstawowym i zakresie rozszerzonym.

TERMINARZ ZAWODÓW IV EDYCJI KONKURSU dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Zakończenie IV edycji Konkursu

29 marca (piątek), godzina 10:00

Audytorium (sala nr 59 - I piętro)
Politechnika Warszawska Filia w Płocku, Gmach Główny
ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock

TERMINARZ ZAWODÓW IV EDYCJI KONKURSU dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
Zakończenie IV edycji Konkursu

29 marca (piątek), godzina 10:00

Audytorium (sala nr 59 - I piętro)
Politechnika Warszawska Filia w Płocku, Gmach Główny
ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock

Strony konkursu: