Rekrutacja do projektu "Doświadcz chemii"

Rekrutacja do projektu "Doświadcz chemii"

Płockie Naukowe Koło Chemików przedstawia inicjatywę skierowaną do uczniów chcących zdawać egzamin maturalny z chemii i organizuje cykl pięciu spotkań „Doświadcz chemii”.

Każde spotkanie składać się będzie z części wykładowej (zagadnienia maturalne z poszerzeniem treści) i części laboratoryjnej (pokazy, a także część doświadczeń wykonywana przez uczestników). Zajęcia prowadzić będą studenci z Płockiego Naukowego Koła Chemików pod okiem pracowników Instytutu Chemii.
Podstawowe informacje dotyczące spotkań:

  • Rekrutacja do programu jest dwustopniowa. Najpierw zainteresowani zgłaszają drogą mailową chęć uczestnictwa, a następnie biorą udział w teście kwalifikacyjnym. Dwanaście osób najlepszych w teście zostanie przyjętych do projektu, a trzy z najlepszym wynikiem otrzymają nagrody!
  • Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w Regulaminie.
  • Zgłoszenia mailowe przyjmowane będą do 13.11.2019 do godziny 12:00. Wiadomość należy przesłać na adres e-mail kolo.pnkch@pw.edu.pl w temacie wpisując „Zgłoszenie DCh”, a w treści podając imię, nazwisko, numer telefonu, klasę oraz szkołę.
  • Test kwalifikacyjny odbędzie się 14.11.2019 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku przy ul. Łukasiewicza 17. Godzinę testu oraz numer sali kandydaci otrzymają w wiadomości e-mail na adresy, z których wysłali zgłoszenia.
  • Zajęcia będą się odbywały w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku przy ul. Łukasiewicza 17; czas trwania około 2 godziny.
  • Udział w spotkaniach jest bezpłatny.
  • Informacje o spotkaniach będzie można znaleźć pod adresem www.facebook.com/pnkch. Tam także dostępne są fotoreportaże ze spotkań dotychczasowych edycji programu.
  • Szczegółowy regulamin wraz z załącznikami można znaleźć na stronie wydarzenia.

Z uwagi na to, że spotkania będą miały miejsce w godzinach, w których zwykle w szkołach trwają lekcje, osobom, które będą uczestniczyć w spotkaniach, będziemy każdorazowo wystawiać potwierdzenie obecności.