Badanie losów absolwentów

Szanowny Absolwencie/Szanowna Absolwentko,

Politechnika Warszawska co roku przeprowadza badanie losów zawodowych i edukacyjnych absolwentów. Głównym celem badania jest ocena dostosowania programu kształcenia do potrzeb rynku pracy.

W związku z tym zwracamy się z prośbą o wypełnienie krótkiego formularza, który umożliwi nam przesłanie ankiety, mającej na celu zebranie informacji na temat sytuacji zawodowej oraz oceny przydatności kształcenia na Politechnice Warszawskiej.

Badanie jest całkowicie anonimowe!

Wyniki zostaną opublikowane na stronie głównej Politechniki Warszawskiej (www.pw.edu.pl) oraz w portalu Biura Karier PW (www.bk.pw.edu.pl).

Wyniki poprzednich edycji dostępne są do pobrania: