Stypendia

UWAGA !!!

Wnioski o stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów będą przyjmowane w pok. 102 od 04.10.2022 r. do 15.10.2022 r.

Wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące wymaganych dokumentów przy składaniu wniosków stypendialnych proszę kierować wyłącznie na adres mailowy: marlena.dobaczewska@pw.edu.pl oraz pod numerem telefonu:  (24) 367 21 16 w godzinach przyjmowania wniosków.

Stypendium socjalne oraz stypendium Rektora

pok. 102

 

poniedziałek - piątek              godz. 9.00 – 14.00

Dodatkowe terminy

piątek (07.10)                         godz. 15.00-17.00

piątek (14.10)                         godz. 15.00-17.00

sobota (15.10)                        godz. 9.00-14.00                   

 

Wstępny ranking dotyczący stypendium za wyniki w nauce dostępny w gablocie przed Sekretariatem Kolegium.

 

Zapomogi oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych

Wnioski składane poprzez system USOSweb

 

Przypominamy również, że w kontaktach z Sekretariatem Kolegium należy używać wyłącznie studenckiej poczty elektronicznej w domenie PW.