Studenci I roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia 2018/19

Dnia 13.10.2018 r. od godz. 8:00 zapraszamy do Sekretariatu Kolegium (pok. 103) po odbiór indeksu i legitymacji oraz w celu uzupełnienia innych formalności. .

W godz. 11:00 – 14:00 odbędzie się obowiązkowe szkolenie BHP w Audytorium.

Podobne treści