Informacja dla osób przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych I stopnia 2019/20

Wewnętrzna inauguracja roku akademickiego 2019/2020
dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia odbędzie się
1 października 2019 roku (wtorek) o godz. 10.00 w audytorium GG

Obecność obowiązkowa

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Więcej ...

Zostały przydzielone Państwu indywidualne numery kont, na które będziecie zobowiązani wnosić wszystkie wymagane opłaty. Informacja o opłatach zawsze będzie widoczna po zalogowaniu się w systemie USOSWeb, dostępnym pod adresem https://usosweb.usos.pw.edu.pl w sekcji Dla studentów Rozliczenie.

Uwaga można sprawdzić czy zostali już Państwo zarejestrowani w systemie USOS poprzez system Rekrutacja PW w zakładce Tablica komunikatów, w sekcji Stan rekrutacji . W celu zalogowania się do systemu USOSWeb należy podać login ( numer pesel) oraz dotychczasowe hasło z systemu rekrutacyjnego.

Jeżeli podczas wewnętrznej inauguracji chcą Państwo otrzymać legitymację to przed 1 października należy wnieść opłatę za:

- legitymację - 22 zł (osoby, które wystąpiły w systemie rekrutacyjnym o wydanie takiej legitymacji)

Prosimy o składanie orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do udziału w zajęciach najpóźniej do 2.10.2019.

Początek zajęć semestru zimowego - 02.10.2019 r. /Rozkłady zajęć dostępne będą w systemie USOSWeb (zakładka "Mój USOSweb/Plan zajęć)

Jeśli chcesz otrzymać pomoc materialną, musisz spełniać określone kryteria oraz złożyć odpowiedni wniosek w Sekretariacie Kolegium /pok.103/.

Akcja stypendialna trwa od 01.10.2019 do 15.10.2019

Szczegółowe informacje znajdują się m.in. na stronie: http://www.pw.plock.pl/Studenci/Sprawy-socjalne/Pomoc-materialna

Początek zajęć semestru zimowego - 02.10.2019 r. /Rozkłady zajęć dostępne będą w systemie USOSWeb (zakładka "Mój USOSweb/Plan zajęć)