Ankietyzacja zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Zapraszamy do udziału w ANKIETYZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, która jest przeprowadzana w formie elektronicznej.
Ankiety można wypełnić po zalogowaniu się na własne konto na stronie usosweb.usos.pw.edu.pl lub poprzez aplikację Mobilny USOS PW na urządzenia z systemem Andoroid lub iOS.
Ankietyzacja poszczególnych zajęć rozpoczyna się minimum 21 dni przed zakończeniem zajęć i kończy ostatniego dnia tych zajęć.
Ankiety mają na celu ocenę sposobu realizacji wybranych zajęć dydaktycznych oraz stanowią jeden z mechanizmów wpływających na doskonalenie jakości kształcenia. Wyniki ankiet są jednym z elementów oceny wypełniania obowiązków dydaktycznych przez nauczycieli akademickich. Ankiety są ANONIMOWE.
Państwa opinia o zajęciach dydaktycznych jest dla nas niezwykle ważna.
Prosimy o udzielenie szczerych, przemyślanych i obiektywnych odpowiedzi na postawione pytania.
Instrukcja „Jak wypełnić ANKIETĘ OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH?” na stronie USOSweb usosweb.usos.pw.edu.pl oraz poprzez aplikację Mobilny USOS PW znajduje się tutaj .