Komunikat dla osób przyjętych na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021 dotyczący zaświadczeń od lekarza medycyny pracy

Uprzejmie informujemy, że zaświadczenie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów należy dostarczyć za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub skrzynki podawczej znajdującej się przy portierni w Gmachu Głównym PW Filii w Płocku, ul. Łukasiewicza 17.

Termin dostarczenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy upływa w dniu 16 października 2020 r.

Niedostarczenie zaświadczenia w terminie spowoduje niedopuszczenie do udziału w zajęciach dydaktycznych.

Wykaz placówek medycznych wykonujących badania bezpłatnie znajduje się pod poniższym linkiem:

https://mwomp.pl/badania-uczniow-wykonywane-przez-mwomp-w-2016-roku/